Bubnování v rámci teambuildingu

Skupinové bubnování je jedna z nejstarších forem nonverbální komunikace, při které fungují velmi podobná pravidla jako v běžném rozhovoru. Účastníci komunikačně zaměřeného kurzu si vyzkouší naslouchat ostatním, ale i dokázat „říct“ na buben ve správnou chvíli to pravé (načasování). Pozitivem je také uvolnění atmosféry v týmu a samozřejmě naladění se na společný rytmus. Nedílnou součástí je i vedení skupiny při hraní (leadership) a rozdělení jednotlivých rolí ve skupině.

Pro kvalitní teambuildingové bubnování zaměřené na komunikační techniky je ideální vyčlenit jednu až dvě hodiny, ale může se připravit až dvoudenní propracovaný workshop.

Teambuilding